Scholen

Kindertherapie op school

Op elke school zijn kinderen die op sociaal-emotioneel vlak een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kunnen kinderen zijn die in een moeilijke situatie zitten, zoals echtscheiding of rouw. Maar ook kinderen die geen vriendjes hebben, gepest worden, zich moeilijk kunnen concentreren of weinig weerbaar zijn kunnen veel baat hebben bij kindercoaching. De leerkracht kan dit in een volle klas niet altijd bieden, hoe graag hij/zij dat ook zou willen. Een kindertherapeut kan hierbij ondersteunen. Na een kortdurend traject zit het kind weer beter in zijn vel. Dit is fijn voor het kind zelf en zijn ouders, maar ook voor de leerkracht en de klasgenoten.

Meer informatie

De therapie vindt plaats in de kinderpraktijk. Ook observatie in de klas is mogelijk. De intern begeleider of de leerkracht kan de ouders attenderen op de mogelijkheid van kindertherapie. U bent van harte welkom om meer informatie op te vragen.