Ouders

Voor ouders

U voedt uw kind op zo goed als u kunt. Toch kunt u soms het gevoel hebben dat wat u doet even niet genoeg is. U maakt zich zorgen, want u wilt dat uw kind gelukkig is en u ziet dat hij dat op dit moment niet is. Kindertherapie kan uitkomst bieden. De kindertherapeut gaat als onafhankelijke derde met uw kind en diens hulpvraag aan de slag. Het grote verschil tussen de begeleiding door een therapeut en de hulp die de ouder zelf biedt, zit in de emotionele betrokkenheid. Als ouder bent u dagelijks betrokken bij het probleem en heeft u te maken met bijvoorbeeld de boze buien, de angsten of het verdriet van uw kind. De kindertherapeut kijkt hier met meer afstand naar, waardoor het probleem vaak gemakkelijker kan worden aangepakt.

Vragen over opvoeding

Ook voor uw eigen vragen over uw kind of de opvoeding kunt u terecht bij de kindertherapeut. Uw kind doorloopt – net als alle andere kinderen – verschillende fasen, die ook van u een wisselende aanpak vergen. Als uw kind een puber wordt, communiceert u waarschijnlijk anders met hem dan toen hij net op de basisschool zat. De puberteit kan voor nieuwe verhoudingen zorgen binnen het gezin. Het kan prettig zijn om hierover eens van gedachten te wisselen. Ook voor psycho-educatie kunt u terecht bij een kindertherapeut. Bijvoorbeeld wanneer u voor een echtscheiding staat en wilt weten wat u kunt verwachten bij uw kinderen en hoe u dit kunt aanpakken.