Voor wie?

Voor wie is kindercoaching geschikt?

Kindercoaching of- therapie is bedoeld voor alle kinderen en tieners die hulp kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel vlak. Op een laagdrempelige en respectvolle manier kijken we naar het probleem en vinden we samen een oplossing. Ook voor ouders die zorgen of vragen hebben over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind of over specifieke moeilijke situaties kan kindercoaching uitkomst bieden. Voor scholen kan kindercoaching eveneens een welkome aanvulling betekenen.

Meer informatie per doelgroep

Wie bent u? Klik hieronder voor meer informatie:
Kinderen van 5 - 12 jaar Tieners van 13 - 19 jaar Ouders Scholen

Wanneer is kindercoaching niet geschikt? 

Kindercoaching of -therapie is niet geschikt voor de begeleiding van:
  • zwakzinnigheid
  • leerstoornissen
  • stoornissen in de motorische vaardigheden
  • selectief mutisme
  • aan middelen verslaafde stoornissen
  • pschychotische stoornissen
  • seksuele stoornissen
  • persoonlijkheidsstoornissen.