Rots en watertraining op school

Soms loopt het niet lekker in de klas. De sfeer is niet goed, er is weinig vertrouwen, veel kleine groepjes in de klas waardoor het groepsgevoel ontbreekt. Soms wordt er gepest en is er sprake van groepsdruk. Om lekker te kunnen leren en een fijne tijd te hebben op school is veiligheid essentieel. De rots en watertraining op school is een fijn middel om de sfeer in de klas te verbeteren. De kinderen leren elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Het zelfvertrouwen neemt toe dankzij de handvatten die de kinderen krijgen om handiger te reageren in lastige situaties.

Wat is Rots en Watertraining?

Een psychofysieke training waarin kinderen leren grenzen te stellen, voor zichzelf op te komen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de situatie leert het kind voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

Wat levert het op?

 • meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing
 • beter kunnen maken van eigen keuzes
 • betere communicatieve en sociale vaardigheden
 • het voorkomen van conflicten
 • kortom: een fijne(re) sfeer en meer vertrouwen in de klas

Referenties

Mariëtte en Liane hebben op onze school rots en watertraining gegeven aan een klas waarin veel onrust was. De groepsdynamiek veranderde al heel snel. De kinderen leerden zelf keuzes te maken, spraken elkaar aan op hun gedrag en staan nu stevig in hun schoenen. De leerkrachten en de kinderen spreken nu bovendien dezelfde taal. Het pedagogisch klimaat in de groep is na deze training dan ook sterk verbeterd! Mariëtte en Liane wisten met hun grote enthousiasme iets bij te kinderen te veranderen en op de kind-oudertraining namen ze ook de ouders mee in dit proces. Een absolute aanrader! Menke Assen, Schoolleider

Voor wie?

Voor klassen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Praktische informatie rots en watertraining op school

 • afhankelijk van het aantal leerlingen wordt de klas in twee groepen gesplitst, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt
 • afwisseling tussen werken met gesplitste groepen en werken met de hele groep
 • de training vindt plaats in de speelzaal of gymzaal bij jullie op school
 • de leerkracht is zoveel mogelijk bij de training aanwezig
 • er wordt indien gewenst een informatiemoment voor ouders gepland
 • trainers: Liane Crouwel en Mariette Paquay

Meer informatie?

Je bent van harte welkom om contact op te nemen voor overleg.