Privacy

De uitvoering van de Wet AVG binnen Kinderpraktijk Liane Crouwel

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.  Deze wet draagt zorg voor een betere bescherming van uw privacy. Daarnaast blijft de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) van kracht. Die maakt het noodzakelijk dat ik een dossier bijhoud over uw kind. Dit is aan strenge regels gebonden. Het belangrijkste is dat ik niet meer gegevens bewaar dan strikt noodzakelijk en dat ik deze gegevens bewaar in een beveiligde omgeving. Ook deel ik deze gegevens niet met derden tenzij op uw uitdrukkelijk verzoek.  

Toestemming

Zowel op de behandelovereenkomst als op het inschrijfformulier voor de rots en watertraining vraag ik uw toestemming om de gegevens van uw kind te mogen bewaren in een beveiligde omgeving en om de gegevens te mogen gebruiken om een dossier aan te leggen en u een factuur te sturen voor de geleverde diensten. U kunt het gehele privacybeleid van Kinderpraktijk Liane Crouwel nalezen in Privacyreglement Kinderpraktijk Liane Crouwel.

Website

Ook voor de website geldt een privacybeleid. Dit staat beschreven in de Privacy policy website KPLC.