Aanpak

Wat doet een kindertherapeut?

van probleem naar vaardigheid

Soms loopt het allemaal even niet zo lekker. Als ouder heb je al van alles geprobeerd, maar het lijkt niet (voldoende) te helpen. Dan kan het zinvol zijn om een kindertherapeut in te schakelen. Een kindertherapeut begeleidt het kind bij het omgaan met dit probleem. Een kindertherapeut kijkt vanuit meerdere perspectieven naar het kind om zo een beeld te krijgen van wat er speelt en de context daarvan.

Oplossingsgericht

Het kind staat hierbij centraal. Meestal kan het kind zelf prima vertellen wat er aan de hand is. Dit gaan we samen verder onderzoeken. Dit doen we bijvoorbeeld door te spelen, te tekenen, verhalen te gebruiken etc. Zo ontdekken we wat er achter het gedrag van het kind zit, hoe komt het dat het kind zich zo voelt. Van hieruit gaan we aan de slag op weg naar een oplossing. Het doel is altijd dat het kind het zo gauw mogelijk weer zelf kan. De behandeling is daarom in principe kortdurend, dat wil zeggen gemiddeld 5 à 10 sessies.

Meer informatie

Vraagt u zich af of kindertherapie iets is voor uw kind, neemt u dan gerust contact op voor overleg.