Wat is kindertherapie?

Wat is kindertherapie?

Soms hebben kinderen het moeilijk en kunnen zij wel een steuntje in de rug gebruiken. Kinder- en jeugdtherapie is bedoeld voor kinderen en tieners van 6 tot 18 jaar die op sociaal-emotioneel vlak hulp nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn die snel boos worden, zich niet kunnen concentreren, bang zijn, moeite hebben met vriendjes maken, het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, faalangst hebben, gepest worden, zelf pesten, etc. Ook kinderen die te maken hebben met echtscheiding, rouw of ander verdriet kunnen veel baat hebben bij kindertherapie.

Uitgangspunten

De volgende overtuigingen vormen het uitgangspunt van de begeleiding:
  • het kind met zijn behoeften staat centraal
  • niet het kind, de ouder of het systeem is het probleem; het probleem is het probleem
  • ieder kind is uniek en kan - met de juiste begeleiding - zijn eigen oplossing bedenken
  • respect voor het kind en de ouders
  • vertrouwelijkheid: wat het kind vertelt, vertelt de kindercoach niet verder.

Doel van kindercoaching

Het doel van kindertherapie is natuurlijk dat het kind zo gauw mogelijk zelf verder kan. Het probleem is opgelost of - als dit niet kan -  het kind heeft een manier gevonden om ermee om te gaan. Uw kind zit weer lekker in zijn vel.

Aanpak

Klik hier om te lezen wat u kunt verwachten van een kinder- en jeugdtherapeut.